W dniach 27 – 28 października 1943 r. w Magnuszewie zostali zamordowani,przez okupanta niemieckiego, cywile z naszego terenu. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń, w środku Magnuszewa przy drodze K 79, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej postawiony został pomnik upamiętniające tamte ofiary.

1 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tegoż pomnika. Ceremonia rozpoczęła się hymnem w wykonaniu Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”. 
Przed odsłonięciem pomnika głos zabrał Wójt Gminy Magnuszew pan Marek Drapała,a następnie kilka słów wygłosił Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pan Adam Siwek. Po nich list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza odczytał ppłk Łukasz Baranowski – zastępca dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali Wójt Gminy Magnuszew pan Marek Drapała, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pan Adam Siwek, zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pani Joanna Piskorz oraz Przewodniczący Rady Gminy Magnuszew pan Marek Kozłowski. Następnie Proboszcz Parafii Magnuszew ks. Krzysztof Dukielski odmówił modlitwę za ofiary i poświęcił obelisk. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów i zniczy przez delegacje obecne podczas odsłonięcie pomnika.

Druga część uroczystości odbyła się w Skansenie Bojowym w Mniszewie i upamiętniała ofiary poległe w walkach o przyczółek warecko – magnuszewski w 1944 r. Ponownie głos zabrał Wójt Gminy Magnuszew pan Marek Drapała, a po nim obrońców przyczółku warecko-magnuszewskiegoupamiętnił Starosta Powiatu Kozienickiego pan Krzysztof Wolski. Również w Mniszewie, pod pomnikiem, delegacje przybyłena uroczystości złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Oficjalne uroczystości zakończyły się pokazem musztry i odśpiewaniem pieśni „Ojczyzno ma…” w wykonaniu Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.

Jak co roku, obchodomtowarzyszył piknik militarny. W części napowietrznej Skansenu można było zobaczyć stoiska wystawowe grup rekonstrukcyjnych, obejrzeć zabytkowe samochody militarne oraz posłuchać koncertu w wykonaniu Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.


Pełna galeria zdjęć

Zdjęcia z Pikniku autorstwa Rafała Nierodzika