CENNIK

Bilet dla grup zorganizowanych - 8 zł


OFERTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH (PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ)

  • zwiedzanie wystawy zbiorów militarnych w nowym budynku Centrum Kultury i Tradycji Historycznej,
  • zwiedzanie ekspozycji militarnej w napowietrznej części muzeum,
  • możliwość udziału w programie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży połączonym z edukacją patriotyczną i zajęciami terenowymi,
  • warsztaty rękodzieła,
  • możliwość zorganizowania ogniska
  • zwiedzanie z przewodnikiem,
  • możliwość zakupu pamiątek i zabawek militarnych