Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie, oddany został do użytku w 1977 roku,w celu upamiętnienia ciężkich walk stoczonych w 1944 roku w obronie przyczółka warecko-magnuszewskiego. Usytuowany jest w miejscu walk 1 Armii Wojska Polskiego, 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta i 1 Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii

Skansen projektu Witolda Wiśniewskiego i Krzysztofa Brzezińskiego według scenariusza Włodzimierza Wołoszyna powstał z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, a całość prac wykonali żołnierze jednostek Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Obiekt został otwarty pod koniec1977 roku z udziałem gen. Zygmunta Berlinga.

Napowietrzna cześć muzeum składa się z 3 części:

• pomnika bohaterów walk przy trasie krajowej nr 79,

• kompanijnego odcinka obrony,

• ekspozycji sprzętu bojowego na stanowiskach bojowych.

Przez wiele lat Skansenem administrowało Wojsko, następnie został oddany pod zarząd Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W końcu teren mocno naruszony zębem czasu został przekazany samorządowi gminy Magnuszew.

Na przestrzeni ostatnich lat w trosce o przywrócenie świetności, zostało podjętych szereg inicjatyw, zmierzających do przywrócenia temu miejscu właściwego charakteru oraz przygotowania jego infrastruktury do potrzeb korzystających z niego turystów. W 2012 roku, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zrealizowany został projekt pt. ”Rewitalizacja skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie”.  Ze środków pozyskanych z projektu oraz funduszy własnych gminy, odnowiono frontową część obiektu oraz zostały wykonane prace budowlane na pozostałym terenie, łącznie z wybudowaniem altany i miejsca na ognisko. W 2013 roku z funduszy PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 z zakresu małych projektów, teren skansenu obsadzono krzewami ozdobnymi, została wykonana altana dla turystów, opracowane i zamontowane tablice informacyjne opisujące eksponaty, jak również dwie tablice informacyjne prezentujące zabytki historyczne na terenie gminy Magnuszew oraz opisujące i obrazujące walki o zachowanie przyczółka. Zakupiono też ławki i stojaki na rowery.

W 2014 roku, gmina Magnuszew otrzymała wsparcie UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Dzięki pozyskanym środkom został wybudowany nowoczesny pawilon wystawienniczy - „Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w ramach terenu Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 882 530,00 zł. a kwota dofinansowania ze środków EFRR to 381 782,48 zł.

Dzięki realizacji tej inwestycji, wzbogaciła się oferta turystyczna Skansenu. Budynek swoją oryginalną i surową architekturą, przypomina wkomponowany w skarpę betonowy schron. Swoistą atrakcją jest usytuowany na jego dachu taras widokowy.Wnętrze budynku podobnie jak jego elewacja jest szare i surowe. Od drogi odgradzają go obsadzone zielenią nasypy ziemne.

Otwarcie obiektu nastąpiło w niedzielę9 listopada 2014 roku, z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali ówczesny Wójt Gminy Magnuszew Henryk Plak, przewodniczący Rady gminy Bernard Wdowiak oraz oficer 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie porucznik Krzysztof Pokorski.

„Centrum...” jest miejscem organizacji wystaw zbiorów z okresu II Wojny światowej, historycznych prezentacji multimedialnych, uroczystości rocznicowych i okolicznościowych, prelekcji, konferencji i spotkań o charakterze edukacyjnym. Będzie tu również funkcjonował punkt obsługi turystów.Stale pozyskujemy eksponaty do nowo otwartego muzeum i liczymy, że zbiory będą się powiększać. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wzbogacić to oryginalne miejsce o nowe eksponaty, aby było ono miejscem żywej lekcji Historii o minionych czasach, wizytówką gminy Magnuszew i całego powiatu kozienickiego.