OGŁOSZENIE

Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie

zaprasza

do składania ofert na najem terenu pod punkt gastronomiczny, obsługujący ruch turystyczny na zasadzie wyłączności w okresie sezonu letniego 2019 od 1.04.2019 r . do 31.10.2019 r.na wydzielonej części parkingu przy Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie usytuowanym przy drodze krajowej nr 79 .

Oferty należy składać na adres:

Skansen Bojowy w Mniszewie

Mniszew 4A

26-910 Magnuszew

Tel 508 268 520

w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie Skansenu w Mniszewie

warunki świadczenia usług gastronomicznych:

1. Zapewnienie możliwości obsłużenia jednorazowo grup wycieczkowych.

2. Estetyczny wygląd obiektu gastronomicznego

3. Zapewnienie minimum 10 miejsc siedzących pod parasolami.

4. Aranżacja letniego ogródka harmonizująca z otoczeniem tj. wykorzystanie stołów i ław najlepiej z naturalnych materiałów (drewno, wiklina, metal.) w stonowanej kolorystyce oraz jednakowe, jednolite parasole w kolorystyce zielonej lub stalowej.

5. Możliwa sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności ( wymagana koncesja) . 

6. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem za każdy miniony miesiąc do5 dnia następnego miesiąca.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godziny 12.00 w Skansenie Bojowym w Mniszewie na podanym formularzu

Do oferty należy dołączyć:

1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.

2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.

5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.

7. Oświadczeniu o posiadaniu wymaganych przez sanepid pozwoleń.

Osoba upoważniona do kontaktów :

Barbara Trębacz   – tel. 508 268 520 w godz. 8:00 – 16:00

Kryteria wyboru oferty: Spełnienie wymaganych warunków i najwyższa oferowana stawka czynszu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty.pdf

Formularz oferty.doc