W roku szkolnym 2020/21, mimopandemii w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie odbył się III Magnuszewski Przegląd Poezji Patriotycznej. Ze względu na trudności związane z zaistniałą sytuacją nastąpiła zmiana regulaminu konkursu, mianowicie został przesunięty termin ostatecznego rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników. Miało to miejsce po powrocie nauczycieli i uczniów do szkół ( 31.05.2021).

W październiku odbył się pierwszy etap w szkołach naszej gminy. Recytacje uczniów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu zostały nagrane przez rodziców i nauczycieli i przekazane jury konkursu. Nadmienić należy, że było to wyzwanie dla uczestników i ich opiekunów, wymagało nie tylko doboru repertuaru i umiejętności interpretacji oraz talentu, ale także wykonania scenografii oraz wykazania się umiejętnościamicyfrowymi.Efekt zachwycił jury. Niepospolite pomysły na scenografię, znakomite wykonanie utworów oraz dobór repertuaru, doskonała jakość nagrań to efekt współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Za włożoną pracę i zaangażowanie organizatorzy składają Państwu podziękowanie i wyrazy uznania.

Jury postanowiło nagrodzić:

- w kategorii przedszkole i kl.0

Mistrz recytacji – Marcelina Makowska kl.0a ZSiPO w Magnuszewie

I miejsce – Nina Chojnacka SP Chmielew, Piotr Rybarczyk SP Mniszew, Franciszek Sieradzan kl.0b ZSiPO w Magnuszewie

II miejsce – Nina Kowalczyk SP Mniszew, Jakub Lach Przedszkole w Chmielewie

III miejsce – Marcel Nowak SP Mniszew, Ignacy Król SP Mniszew

- w kategorii kl. I – III

I miejsce – Stanisław Strachota SP w Mniszewie, Hanna Bogucka SP w Chmielewie, Aleksandra Madej kl. Ia ZSiPO w Magnuszewie

II miejsce – Helena Bazyl kl.IIb, Filip Wachnik kl. IIb ZSiPO w Magnuszewie, Lena Strachota kl. III SP w Chmielewie

III miejsce – Michał Gwardys kl. II SP w Chmielewie, Klaudia Szlasa SP w Mniszewie, Zuzanna Cwyl kl. Ib, Jan Kocyk kl. Ib, Amelia Ruzik, Filip Fedorowicz kl. Ia Wiktoria Jakubczak, Wiktoria Błachnio ZSiPO w Magnuszewie

- w kategorii kl. IV- VI

I miejsce Julia Marchewka kl. Va ZSiPO w Magnuszewie, Magdalena Domagała SP w Mniszewie

II miejsce Nina Kowalczyk SP w Mniszewie

III miejsce Amelia Szczepańska SP w Mniszwie, Wiktoria Bogucka SP w Chmielewie, Milena Furmańczuk SP w Chmielewie

- w kategorii kl. VII- VIII

I miejsce – Zofia Kocyk ZSiPO w Magnuszewie, Zuzanna Chojnacka SP w Chmielewie

II miejsce – Amelia Furmańczuk SP w Chmielewie

III miejsce – Nina Łuczkowska SP w Chmielewie

Ewa Stopka -koordynator konkursu