Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, ubogie rodziny z Gminy Magnuszew otrzymały paczki, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

W kraju już po raz kolejny szlachetna Paczka walczy o zmianę w życiu ubogich rodzin, ale także każdego z nas. Tworzymy historię i nie chodzi w niej jedynie o to, kim ludzie są, ale kim mogą się stać po wyciągnięciu doń pomocnej dłoni. I to jest prawdziwy wymiar tej szlachetnej akcji „NADZIEJA”

Serdeczne podziękowania składamy Panu Wójtowi Gminy Magnuszew, za udostępnienie pomieszczenia w Skansenie Bojowym I AWP w  Mniszewie na przechowywanie paczek i osobiste zaangażowanie w realizacje tej szlachetnej akcji.

Anna Szafarz
Koordynator Gminny Szlachetnej Paczki